Üniversite Mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AKADEMİ GENEL KURULU VE AKADEMİ KONSEYİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE AKADEMİ BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK