İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 07/01/1999
RESMİ G. NO : 23929
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK 
Madde  4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM ELEMANLARI TARAFINDAN YAPILACAK TESPİTLER
Madde   5 : TESPİT VE KAYIT İNCELEME TUTANAĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜNİTECE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde   6 : BELGELERİN İSTENMESİ
Madde   7 : PRİMLER
Madde   8 : İTİRAZ
Madde   9 : İTİRAZIN İNCELENMESİ
Madde 10 : MADDİ HATALAR
Madde 11 : KARAR
Madde 12 : DAVA AÇMA
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 13 : YÜRÜRLÜK
Madde 14 : YÜRÜTME