İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
  
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA TEMİN EDİLECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNE DAİR YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 30/12/1999
RESMİ G. NO : 23922
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
VERİLECEK PROTEZ, ARAÇ VE GEREÇLER
Madde   5 : İŞİTME CİHAZI
Madde   6 : MALÜL ARABASI
Madde   7 : EL, KOL, AYAK, BACAK PROTEZİ
Madde   8 : GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVESİ
Madde   9 : KONUŞMA CİHAZI
Madde 10 : AĞIZ PROTEZLERİ
Madde 11 : DİĞER PROTEZLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATKI PAYI
Madde 12 : KATKI PAYI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 13 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 14 : YÜRÜRLÜK
Madde 15 : YÜRÜTME