SSK Mevzuatı  
 
SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMİG. TARİHİ : 09/11/2001
RESMİ G. NO : 24578
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK
Madde    1 :  AMAÇ ve KAPSAM
Madde    2 :  DAYANAK
İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ÜYE SAYILARI, YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ BELİRLENMESİ, İLANI VE İTİRAZ
Madde    3 :  YETKİLİ SENDİKALARIN BELİRLENMESİ VE İLANI
Madde    4 :  İTİRAZ
Madde    5 :  YÜRÜRLÜK
Madde    6 :  YÜRÜTME