Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
     
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN 49 UNCU MADDESİNİN (A) BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
   
RESMİ G.TARİHİ : 09/11/2001
RESMİ G. NO : 24578
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 : YÜRÜRLÜK
Madde   3 : YÜRÜTME