İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
 
 
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 29.01.1999
RESMİ G. NO : 23595
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM 
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
KURULUŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ODALARIN DENETİM KURULLARI
Madde   5 : OLUŞUMU 
Madde   6 : ÜYELİK NİTELİĞİ 
Madde   7 : GÖREV VE YETKİLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
BİRLİKLERİN DENETİM KURULLARI
Madde   8 : OLUŞUMU 
Madde   9 : ÜYELİK NİTELİĞİ 
Madde 10 : GÖREV VE YETKİLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FEDERASYONLARIN DENETİM KURULLARI
Madde 11 : OLUŞUMU 
Madde 12 : ÜYELİK NİTELİĞİ 
Madde 13 : GÖREV VE YETKİLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONFEDERASYON DENETİM KURULU
Madde 14 : OLUŞUMU 
Madde 15 : ÜYELİK NİTELİĞİ 
Madde 16 : GÖREV VE YETKİLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 17 : İNCELEME KONULARIİNCELEME KONULARI 
Madde 18 : YÖNETİMLE İLİŞKİLER 
Madde 19 : DENETLENENİN GÖREVLERİ 
Madde 20 : YASAKLAR 
Madde 21 : BELGE VE KAYITLAR 
Madde 22 : GÖREV VE YETKİLERİN KULLANILMASI 
Madde 23 : DENETLEMEDE ÜST KURULUŞ 
Madde 24 : ÜYELİĞİ DÜŞÜREN HALLER
İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 25 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 26 : YÜRÜRLÜK 
Madde 27 : YÜRÜTME