İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
 
 
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU KAPASİTE RAPORU YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 29.01.1999
RESMİ G. NO : 23595
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM 
Madde  3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KAPASİTE RAPORUNUN DÜZENLENME ESASLARI
Madde  5 : KAPASİTE RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
Madde  6 : KONFEDERASYON ONAYI
Madde   7 : TEKNİK ELEMANLARIN İSTİHDAMI
Madde   8 : KAPASİTE RAPORUNUN DÜZENLENMESİNDE ÖNEM TAŞIYAN HUSUSLAR
Madde   9 : ONAY ÜCRETİ
Madde 10 : YETKİ BELGESİ
Madde 11 : ŞEKİL ŞARTI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAPASİTE RAPORLARINDA YER ALAN TERİMLERİN TARİFİ VE UYGULANACAK ESASLAR
Madde 12 : KAPASİTE RAPORLARINDA YER ALAN TERİMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TADİL, DEĞİŞİKLİK VE İPTAL İŞLEMLERİ
Madde 13 : TADİL VE DEĞİŞİKLİKLERE AİT İŞLEMLER
Madde 14 : İPTAL İŞLEMİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER
Madde 15 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 16 : YÜRÜRLÜK
Madde 17 : YÜRÜTME