İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
 
 
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 29.01.1999
RESMİ G. NO : 23595
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
MUAMELAT
Madde   5 : YAZIŞMA, EVRAK, ARŞİV VE DEPO HİZMETLERİ  
Madde   6 : SORUMLULUK 
Madde   7 : GELEN EVRAKIN ALINMASI 
Madde   8 : GELEN EVRAKIN TASNİFİ 
Madde   9 : GELEN EVRAKIN AÇILMASI 
Madde 10 : GELEN EVRAKIN KAYDI 
Madde 11 : GELEN EVRAKIN DAĞITIMI 
Madde 12 : YÖNETİCİLERİN GÖRMEK İSTEDİKLERİ YAZILARA UYGULANACAK İŞLEM 
Madde 13 : ELDEN TAKİP 
Madde 14 : BİRİMLERCE EVRAKA YAPILACAK İŞLEM 
Madde 15 : YAZILARIN NUMARALANMASI 
Madde 16 : BİRDEN FAZLA DOSYAYI İLGİLENDİREN EVRAK 
Madde 17 : ONAYLI EVRAKIN DOSYALANMASI 
Madde 18 : TEKRAR GÖRÜLMEK İSTENEN YAZILAR 
Madde 19 : GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM 
Madde 20 : ZARFLAMA VE POSTA İŞLERİ 
Madde 21 : DOSYALAMA SİSTEMİ 
Madde 22 : BÖLÜM KODU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARŞİV HİZMETLERİ
Madde 23 : ARŞİV MALZEMESİ 
Madde 24 : ARŞİV HAZIRLAMA 
Madde 25 : ARŞİVDEN FAYDALANMA 
Madde 26 : İMHA EDİLECEK MALZEME 
Madde 27 : İMHA LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 28 : SAKLAMA İŞLEMİ 
Madde 29 : DOKÜMANIN KORUNMASI 
Madde 30 : SAKLAMA SÜRESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
DEPO HİZMETLERİ
Madde 31 : DEPODA BULUNACAK MALZEMELER 
Madde 32 : DEPODA TUTULACAK KAYITLAR 
Madde 33 : MALZEMENİN TESLİM ALINMASI 
Madde 34 : SİPARİŞLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ 
Madde 35 : DEPONUN TANZİMİ 
Madde 36 : MALZEMENİN KORUNMASI VE MUHAFAZASI
BEŞİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER
Madde 37 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA  
Madde 38 : YÜRÜRLÜK  
Madde 39 : YÜRÜTME