İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
 
 
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 29.01.1999
RESMİ G. NO : 23595
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
CEZALAR
Madde   5 : DİSİPLİN KURULUNCA VERİLECEK CEZALAR
Madde   6 : İHTAR CEZASI
Madde   7 : TEVBİH (KINAMA) CEZASI
Madde   8 : İHTAR VE TEVBİH (KINAMA) CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
Madde   9 : PARA CEZASI
Madde 10 : PARA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
Madde 11 : ODADAN GEÇİCİ VE DEVAMLI ÇIKARILMA CEZALARI
Madde 12 : ODADAN GEÇİCİ VEYA DEVAMLI ÇIKARILMA CEZASININ UYGULANACAĞI HALLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ
Madde 13 : SAVUNMA VE TEBLİGAT
Madde 14 : SORUŞTURMA SÜRESİ
İKİNCİ KISIM
KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 15 : KURULUŞ
Madde 16 : KURUL TOPLANTILARI
Madde 17 : ANT İÇME
Madde 18 : ŞİKAYETLER
Madde 19 : KOVUŞTURMA AÇILMASI
Madde 20 : DİSİPLİN KURULU İNCELEMESİ
Madde 21 : TOPLANTIYA ÇAĞRI
Madde 22 : BAŞKA MERCİLERE ŞİKAYET
Madde 23 : MÜSTAFİ SAYILMA HALLERİ
Madde 24 : KURULUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Madde 25 : TOPLANTIYA KATILAMAMA HALLERİ
Madde 26 : RED VE ÇEKİLME SEBEPLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARARLAR VE SONUÇLAR
Madde 27 : KARARLAR
Madde 28 : MAHKEME VE DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Madde 29 : BİLİRKİŞİ
Madde 30 : KARARLARIN TEBLİĞİ
Madde 31 : PARA CEZALARININ TAHSİLİ
Madde 32 : KURUL GİDERLERİ, HARCIRAHLAR, HUZUR HAKLARI
ÜÇÜNCÜ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 33 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 34 : YÜRÜRLÜK
Madde 35 : YÜRÜTME