Sağlık Mevzuatı  
 

GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 06/11/1999
RESMİ G. NO : 23868
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GIDA IŞINLAMA VE RADYASYON GÜVENLİĞİ
Madde 5 : GIDA IŞINLAMA ESASLARI
Madde 6 : IŞINLAMA DOZU
Madde 7 : YENİDEN IŞINLAMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GIDA IŞINLAMADA KULLANILACAK IŞIN KAYNAKLARI, GIDA IŞINLAMA TESİSLERİ VE İSTİHDAM, LİSANS İZİN VE TESCİL
Madde   8 : IŞIN KAYNAKLARI
Madde   9 : IŞINLAMA TESİSLERİ VE İSTİHDAM
Madde 10 : LİSANS, İZİN VE TESCİL
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
IŞINLANMIŞ GIDALARIN KALİTE TEMİN VE BELGELENMESİ
Madde 11 : KALİTE TEMİNİ
Madde 12 : BELGELEME
Madde 13 : ETİKETLEME
Madde 14 : DEPOLAMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 15 : IŞINLANMIŞ GIDALARIN TEŞHİSİ VE IŞINLAMA DOZU TESPİTİ
Madde 16 : IŞINLANMIŞ GIDALARIN TÜKETİMİ, İTHALATI VE İHRACATI
Madde 17 : DENETİM VE YAPTIRIMLAR
Madde 18 : YÜRÜRLÜK
Madde 19 : YÜRÜTME