SAĞLIK MEVZUATI  
 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
   
R.G.TARİHİ : 24.10.1999
R.G. SAYI : 23856
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :