Tarım Mevzuatı
 
 
GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK   
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/06/1998
RESMİ G. NO : 23367
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : YASAL DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
SİCİL, TESCİL VE İZİN İŞLERİ
Madde 5 : GIDA SİCİLİ
Madde 6 : TESCİL VE İZİN İŞLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSTİHDAM
Madde   7 : SORUMLU YÖNETİCİ VE ELEMAN İSTİHDAMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONTROL VE DENETİM
Madde   8 : KONTROL VE DENETİM ESASLARI
Madde   9 : İŞYERİ SORUMLULUKLARI
Madde 10 : KONTROL VE DENETİM İŞLEMLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
KISITLAMALAR
Madde 11 : SAĞLIĞIN KORUNMASI
ALTINCI BÖLÜM
İHRACAT, İTHALAT, GÜMRÜK MERKEZLERİ
Madde 12 : İHRACAT KONTROLLERİ
Madde 13 : İTHALAT KONTROLLERİ
Madde 14 : GÜMRÜK MERKEZLERİ
YEDİNCİ BÖLÜM
REKLAM
Madde 15 : REKLAM YAYINLAMA İLKELERİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 16 : İZİN VE TESCİL ÜCRETLERİ
Madde 17 : MÜEYYİDELER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 18 : TALİMAT, TEBLİĞ
Madde 19 : YÜRÜRLÜK
Madde 20 : YÜRÜTME