Vatandaşlık Mevzuatı  
  
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 20/05/2000
RESMİ G. NO : 24060
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK
İKİNCİ BÖLÜM
YAPI DENETİM KURULUŞLARININ SINIFLANDIRILMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde 4 : YAPI DENETİM KURULUŞLARININ SINIFLANDIRILMASI
Madde 5 : YAPI DENETİM KURULUŞLARINA İZİN BELGESİ VERİLMESİ
Madde 6 : YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde 7 : TEKNİK PERSONELİN YAPI DENETİM KURULUŞUNDAKİ İSTİHDAM SÜRECİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPI DENETİM KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde 8 : YAPI DENETİM KOMİSYONLARI
Madde 9 : YAPI DENETİM KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA ESASLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI SORUMLULARININ SİCİLLERİNİN TUTULMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
Madde  10 : YAPI SORUMLULARININ SİCİLLERİNİN TUTULMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
YAPI DENETİM HESABI VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR
Madde  11 : YAPI DENETİM HESABININ TUTULMASI
Madde  12 : SÖZLEŞME SÜRESİ VE HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİ
Madde  13 : HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde  14 : SÖZLEŞME VE TAAHHÜTNAMELERİN DÜZENLENMESİ
Madde  15 : YAPI DENETİM SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ
Madde  16 : YÜRÜRLÜK
Madde  17 : YÜRÜTME