İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

TÜRKİYE İŞ KURUMU İL İSTİHDAM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 25/01/2001
RESMİ G. NO : 24298
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İL İSTİHDAM KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREVLERİ, TOPLANTI VE KARAR
Madde 5 : İL İSTİHDAM KURULLARININ OLUŞUMU
Madde 6 : İL İSTİHDAM KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde 7 : TOPLANTI ZAMANI
Madde 8 : GÜNDEM
Madde 9 : TOPLANTI VE KARAR
Madde  10 : SEKRETERYA GÖREVİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde  11 : YÜRÜRLÜK
Madde  12 : YÜRÜTME