Milli Eğitim Mevzuatı
 
 
TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
    
RESMİG. TARİHİ : 20/09/2002
RESMİ G. NO : 24882
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Kursun amacı

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Öğretime Başlama

Madde 6- Kurum açma ve öğretime başlama
Madde 7- Görevlendirme
Madde 8- Kayıt kabul esasları
Madde 9- Kayıt kabulde istenecek belgeler
Madde 10- Öğretim programı, dönemler, günlük çalışma saatleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 11- Denetim
Madde 12- Kılık- kıyafet
Madde 13- Karma öğrenim
Madde 14- Diğer hususlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 15- Yürürlük
Madde 16- Yürütme