Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 16.10.1999 Cumartesi Sayı: 23848 (Asıl) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
            Madde 1 - 11/02/1991 tarihli ve 20783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği'nin Eki Sicil Amirleri Cetveline C - YURTDIŞI TEŞKİLATI bölümünün 5 ve 6 no'lu sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "5 - Yönetici Din Görevlisi                         Büyükelçi                        Başkan"

            "6 - Yönetici Din Görevlisi                        Yönetici Din                     Büyükelçi             Başkan"
                   bulunan yerdeki Din                           Görevlisi
                   Görevlileri ve diğer 
                   görevliler

            Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.