Bakanlıklar mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV, ATAMA, NAKİL VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İDARE OLUNAN CAMİ VE MESCİTLERDEKİ TEBERRÜKAT EŞYASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK