İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 03/10/2000
RESMİ G. NO : 24189
 
KARAR TARİHİ : 26/06/2000
KARAR NO : 2000/1228
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :