İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
 SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 19/02/1999
RESMİ G. NO : 23616
 
KARAR TARİHİ : 04/02/1999
KARAR NO : 99/12386
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 : 
Madde 4 : 
Madde 5 :