İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
 DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 30/05/1999
RESMİ G. NO : 23710 
 
KARAR TARİHİ : 30/04/1999
KARAR NO : 99/12865
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 :