İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

İLK DEFA DEVLET KAMU HİZMETİ VE GÖREVLERİNE DEVLET MEMURU OLARAK ATANACAKLAR İÇİN MECBURİ YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI GENEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/12/1999
RESMİ G. NO : 23921
 
KARAR TARİHİ : 11/10/1999
KARAR NO : 99/13781
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :