İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 15.08.1991 Perşembe Sayı: 20961 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan : 
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
     
            Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışyan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 7/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
A. M. YILMAZ
Başbakan 

            Madde 1- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.”

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.