Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
    
RESMİG. TARİHİ : 30/05/1999
RESMİ G. NO : 23710
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK 
Madde  4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ 
Madde  5 : DİSİPLİN CEZALARI 
Madde  6 : DİSİPLİN AMİRLERİ 
Madde  7 : ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ 
Madde  8 : DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR
Madde    9 : BAŞKA YERDE GÖREVLENDİRİLENLERİN DİSİPLİN AMİRLERİ 
Madde  10 : YETKİLİ DİSİPLİN AMİRLERİ 
Madde  11 : DİSİPLİN AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARI 
Madde  12 : BAKANLIK DİSİPLİN KURULU 
Madde  13 : YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 
Madde  14 : BAŞKAN VE ÜYELERİN GÖREV SÜRESİ 
Madde  15 : KURUL TOPLANTILARINA KATILAMAYACAK OLANLAR 
Madde  16 : KURULLARIN TOPLANTI VE ÇALIŞMALARINA, GÖRÜŞME USULLERİNE VE KARAR YETER SAYISINA İLİŞKİN ESASLAR 
Madde  17 : DİSİPLİN KURULUNUN KARAR SÜRESİ VE USULÜ 
Madde  18 : YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN KARAR SÜRESİ VE USULLERİ 
Madde  19 : KURULLARIN AYRI BİR CEZA TAYİNİNE YETKİSİ 
Madde  20 : KARARLARIN YAZILMASI VE TEBLİĞİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
Madde  21 : DİSİPLİN SORUŞTURMASINA BAŞLAMA 
Madde  22 : SAVUNMA HAKKI 
Madde  23 : SORUŞTURMA SONUCU YAPILACAK İŞLEMLER 
Madde  24 : TEKERRÜR VE ALT CEZA UYGULAMASI 
Madde  25 : ZAMANAŞIMI 
Madde  26 : AMİRİN VE İLGİLİLERİN SORUMLULUĞU 
Madde  27 : AMİRLERLE BİRLİKTE İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI 
Madde  28 : DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ VE SÜRESİ 
Madde  29 : DİSİPLİN CEZALARININ BİLDİRİMİ VE UYGULANMASI
Madde  30 : DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ 
Madde  31 : CEZA KOVUŞTURMASI VE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER 
Madde  32 : KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde  33 : YÜRÜRLÜK 
Madde  34 : YÜRÜTME