İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
RESMİG. TARİHİ : 19/11/1999
RESMİ G. NO : 23881
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
Madde   5 : DİSİPLİN AMİRLERİ
Madde   6 : YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde   7 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde   8 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde   9 : YÜRÜRLÜK
Madde  10 : YÜRÜTME