İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
DANIŞTAY PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ   
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/07/1999
RESMİ G. NO : 23764
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM 
Madde 3 : DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN KOŞULLAR
Madde 5 : GÖREVDE YÜKSELME KOŞULLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde 6 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ 
Madde 7 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA 
Madde 8 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI 
Madde 9 : EĞİTİMDE BAŞARILI OLANLARIN SAPTANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI
Madde 10 : SINAV KOŞULU 
Madde 11 : SINAVIN ŞEKLİ 
Madde 12 : SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
Madde 13 : SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Madde 14 : SINAV KAZANANLARIN ATANMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 15 : ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM VE SINAVLARI
Madde 16 : BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Geçici Madde 1 :
Madde 17 : YÜRÜRLÜK
Madde 18 : YÜRÜTME