İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
 DEVLET PERSONEL UZMANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 19/04/1999
RESMİ G. NO : 23671
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 : 
Madde 4 : 
Madde 5 :