İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
MEMURA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 
    
RESMİG. TARİHİ : 09/10/1991
RESMİ G. NO : 21016
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-2
DÜSTUR SAYFA : 2580
 
 
I.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 :  
Madde   2 : 
II.BÖLÜM
GİYİM YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR
Madde   3 : 
III.BÖLÜM
GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ 
Madde   4 :  
Madde   5 :  
Madde   6 :  
Madde   7 :  
Madde   8 : 
IV.BÖLÜM
GİYECEK YARDIMININ VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR
Madde   9 :  
Madde  10 :  
Madde  11 : 
V. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde  12 :  
Madde  13 :  
Madde  14 :  
Madde  15 :  
Geçici Madde :  
Madde  16 :  
Madde  17 :