İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

MALİYE BAKANLIĞI BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE AVUKATLIĞINA ATANACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 13/10/1999
RESMİ G. NO : 23845
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK
Madde  4 : SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Madde  5 : SÖZLÜ SINAV İÇİN İSTENECEK BELGELER
Madde  6 : SÖZLÜ SINAVIN DUYURULMASI
Madde 7 : SÖZLÜ SINAV KONULARI
Madde  8 : SINAV KURULU VE DEĞERLENDİRME
Madde  9 : SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Madde 10 : TERCİH HAKKI VE ATAMA
Madde 11 : ATAMAYA MANİ HAL
Madde 12 : SÖZLÜ SINAVA TABİ TUTULMADAN HAZİNE AVUKATLIĞINA ATANABİLECEKLER
Madde 13 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Madde 14 : YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 15 : YÜRÜRLÜK
Madde 16 : YÜRÜTME