Milli Eğitim Mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
DEVLET MEMURLARI YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK