İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
RESMİG. TARİHİ : 04/11/1999
RESMİ G. NO : 23866
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK 
Madde  4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
Madde   5 : GERKSİNİM DUYULAN ÜNİTELERİN TESBİTİ VE BİLDİRİMİ
Madde   6 : ATAMA
Madde   7 : EĞİTİM HASTANELERİNDE BIRAKILMA
Madde   8 : EĞİTİM HASTANELERİNE ATANMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARI 
Madde   9 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde  10 : YÜRÜRLÜK
Madde  11 : YÜRÜTME