Milli Eğitim Mevzuatı  
 
 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 23/09/1998
RESMİ G. NO : 23472
 
KARAR TARİHİ : 10/09/1998
KARAR NO : 98/11668
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
Madde   5 : TEMEL İLKELER
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KADEMELERİ VE YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR
Madde   6 : YÖNETİM KADEMELERİ 
Madde   7 : YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 
Madde   8 : MÜDÜR OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR 
Madde   9 : MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL
                  KOŞULLAR 
Madde 10 : YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA DİKKATE ALINACAK TERCİH NEDENLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇME SINAVI
Madde 11 : SEÇME SINAVI İÇİN, DUYURU VE BAŞVURU 
Madde 12 : SEÇME SINAVI 
Madde 13 : SEÇME SINAVI KONULARI 
Madde 14 : SEÇME SINAVI KOMİSYONU VE GÖREVLERİ 
Madde 15 : SEÇME SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Madde 16 : SEÇME SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Madde 17 : SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Madde 18 : SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET İÇİ EĞİTİM
Madde 19 : HİZMET İÇİ EĞİTİM
Madde 20 : HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMLARININ DÜZENLENMESİ
Madde 21 : DEĞERLENDİRME SINAVI VE SERTİFİKA
BEŞİNCİ BÖLÜM
DUYURU VE BAŞVURU
Madde 22 : DUYURU
Madde 23 : MÜDÜRLÜK İÇİN BAŞVURU 
ALTINCI BÖLÜM
KOMİSYONLARIN OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 24 : DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI
Madde 25 : DEĞERLENDİRME
Madde 26 : DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
Madde 27 : MÜDÜR ATAMA YETKİSİ 
Madde 28 : MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA 
Madde 29 : KURUMLAR ARASINDA YER DEĞİŞTİRME
Madde 30 : ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME VE YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMA 
Madde 31 : YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ÇEKİLME 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KURUM TİPLERİ, KURUM TİPİ BELİRLEME KOMİSYONLARI VE KURUMLARDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERİN SAYISINA YÖNELİK STANDARTLAR
Madde 32 : KURUM TİPLERİNİN TESPİTİ 
Madde 33 : KURUM TİPİ BELİRLEME KOMİSYONU 
Madde 34 : BAĞIMSIZ MÜDÜR ATAMASI YAPILACAK KURUMLAR 
Madde 35 : MÜDÜR BAŞYARDIMCISI SAYISINA ESAS STANDARTLAR 
Madde 36 : MÜDÜR YARDIMCISI SAYISINA ESAS STANDARTLAR 
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 37 : EĞİTİM BÖLGELERİ 
Madde 38 : STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ OLAN KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA 
Madde 39 : GÖREV TANIMI 
Madde 40 : DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ 
Madde 41 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Madde 42 : YÜRÜRLÜK
Madde 43 : YÜRÜTME