Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 09/11/2001
RESMİ G. NO : 24578
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 : 
Madde   4 :
Madde   5 :
Madde   6 :
Madde   7 :
Madde   8 :
Madde   9 :
Madde 10 :
Madde 11 : YÜRÜRLÜK
Madde 12 : YÜRÜTME