Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2000 Perşembe Sayı: 23960 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan;

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 

Karar Sayısı :2000/34
Karar Tarihi  :11/01/2000

            Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 24/12/1999 tarihli ve 1999/5027 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                          CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK           Madde 1- 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasının 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı bent yürürlükten kaldırılmıştır.

            "1) 11-18 yaş kız ve erkek çocukları ile 18 ve üzerindeki yaş grupları için boy-ağırlık oranları, aşağıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

            A- 11 ila 18 Yaş Kız Çocukları için Boy ve Vücut Ağırlığı Nomogramı

Yaş                3 Persantil (%3)      50 Persantil (%50)  97 Persantil (%97)
11 Yaş    cm.             133,5               145                 157,5
          kg.              26,5                40                  53,5
11,5 Yaş  cm.             137                 149                 161,5
          kg.              28,3                42,4                56,6
12 Yaş    cm.             140,9               152,5               165
          kg.              30,4                44,8                59,2
12,5 Yaş  cm.             143                 154,5               167,5
          kg.              32,5                46,8                61,5
13 Yaş    cm.             144,5               156                 169
          kg.              34,6                48,8                63,3
13,5 Yaş  cm.             146                 157,5               170
          kg.              36,5                50,5                65
14 Yaş    cm.             147,5               158,5               170,4
          kg.              38                  51,8                66,3
14,5 Yaş  cm.             148                 159                 170,7
          kg.              39,3                52,8                67,5
15 Yaş    cm.             148,5               159,5               171
          kg.              40,3                53,6                68,4
15,5 Yaş  cm.             148,5               159,6               171
          kg.              41                  54,4                69,2
16 Yaş    cm.             148,5               160                 171
          kg.              41,8                55                  70
16,5 Yaş  cm.             148,5               160                 171
          kg.              42,5                55,5                70,5
17 Yaş    cm.             148,5               160                 171
          kg.              43                  56                  71
17,5 Yaş  cm.             151,5               165                 174,5
          kg.              43,5                56,4                71,5
18 Yaş    cm.             151,5               165                 175
          kg.              44                  56,6                71,8

            B- 11 ila 18 Yaş Erkek Çocukları için Boy ve Vücut Ağırlığı Nomogramı

Yaş               3 Persantil (%3)    50 Persantil (%50)   97 Persantil (%97)
11 Yaş    cm.            130                 143,5               158
          kg.             24,05               38,5                52,8
11,5 Yaş  cm.            132,5               146,5               161,8
          kg.             25,4                40,8                56,6
12 Yaş    cm.            135                 150                 165
          kg.             26,7                43,1                60,1
12,5 Yaş  cm.            137,5               153                 168,5
          kg.             28,3                45,55               64
13 Yaş    cm.            140,5               156                 171,5
          kg.             30                  48                  67,45
13,5 Yaş  cm.            143                 159                 175
          kg.             32                  50,4                70,35
14 Yaş    cm.            146,5               162                 178,5
          kg.             34,2                52,8                72,8
14,5 Yaş  cm.            149                 165                 181
          kg.             36,8                55,6                75,5
15 Yaş    cm.            152,5               168                 182,5
          kg.             39,5                58,3                77,6
15,5 Yaş  cm.            155,5               170,5               184
          kg.             42,1                60,9                79,5
16 Yaş    cm.            158                 172,5               185
          kg.             44,9                63,25               80,8
16,5 Yaş  cm.            160                 173,5               185
          kg.             47,35               65                  82
17 Yaş    cm.            162                 173,5               185,5
          kg.             49,35               66,2                82,7
17,5 Yaş  cm.            162                 173,5               185,5
          kg.             50,4                66,7                83
18 Yaş    cm.            162                 173,5               185,5
          kg.             50,7                67                  83,3

            C- 18 ve Üzeri Yaş için Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram

    Boy (Cm.)          Ağırlık Üst Sınırı (Kg.)   Ağırlık Alt Sınırı (Kg.)
      150                        59                        43
      151                        60                        43
      152                        60                        44
      153                        61                        44
      154                        62                        45
      155                        62                        46
      156                        63                        46
      157                        64                        47
      158                        65                        47
      159                        66                        48
      160                        67                        49
      161                        67                        49
      162                        68                        50
      163                        69                        50
      164                        70                        51
      165                        71                        52
      166                        72                        52
      167                        73                        53
      168                        73                        54
      169                        74                        54
      170                        75                        55
      171                        76                        56
      172                        77                        56
      173                        78                        57
      174                        79                        58
      175                        80                        58
      176                        81                        59
      177                        81                        60
      178                        82                        60
      179                        83                        61
      180                        84                        62
      181                        85                        62
      182                        86                        63
      183                        87                        64
      184                        88                        64
      185                        89                        65
      186                        90                        66
      187                        91                        66
      188                        92                        67
      189                        93                        68
      190                        94                        69
      191                        95                        70
      192                        96                        70
      193                        97                        71
      194                        98                        72
      195                        99                        72
      196                       100                        73
      197                       101                        74
      198                       102                        75
      199                       103                        75
      200                       104                        76
      201                       105                        77
      202                       106                        78
      203                       107                        78
      204                       108                        79
      205                       109                        80
      206                       110                        81
      207                       111                        81
      208                       112                        82
      209                       114                        83
      210                       115                        84

           NOT: Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kütle endeksinin alt sınırı 19 kg/m2, üst sınırı 26 kg/m2 esas alınmıştır."

           Madde 2- Yönetmeliğin 31'inci maddesinin birinci fıkrasının 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "8) Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta süre ile izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile de günde bir buçuk saat süt izni verilir. Ayrıca, isteği üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir."

           Madde 3- Yönetmeliğin 4/5/1993 tarihli ve 93/4398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 33'üncü maddesi ve madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Komando ve Paraşütçü Olacaklar ile Özel Kuvvetler, Dağ ve Savaş Beden Eğitimi Kursu Göreceklerin Sağlık Yetenekleri

            Madde 33- Komando olacaklar ile savaş beden eğitimi kursu görecekler ve bu görevlerde yetiştirilecek subay ve astsubayların ilk ve müteakip muayenelerinde Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girme veya tam sağlam olmaları şartı; paraşütçü olacaklar ile özel kuvvetler kursu göreceklerin ve bu görevlerde yetiştirilecek subay ve astsubayların ilk muayenelerinde tam sağlam olma şartı aranır.

            Ancak, komando ve paraşütçü olacaklar ile özel kuvvetler ve savaş beden eğitimi kursu göreceklerden veya bu görevlerde yetişmiş personelden; Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde hastalık ve arızaları A dilimine giren ve sınıf ve rütbeleri hizalarında eksi (-) veya çarpı (X) işareti bulunan personel, bu görevlerine devam edemezler.

            A dilimine giren hastalık ve arızalardan tıbbi ve cerrahi tedavi ile giderilemeyeceği sağlık kurulu raporu ile belirlenenler, paraşütçü ve özel kuvvetlerdeki görevlerine devam edemezler, ancak sınıfı görevini yaparlar."

           Madde 4- Yönetmeliğin 20/9/1988 tarihli ve 88/13300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 67'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adaylarının; Hava Harp Okulu mezunlarının; Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa uçuşa başlayacak personelin; pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi gibi yetişmiş uçucuların; uçuş tabibi, arama- kurtarmacı, paraşütçü, uçuş ekibi dışında uçan uçak bakım personeli, alçak basınç odası gözlemci subay ve astsubayları gibi görevli olarak uçacakların; sağlık yeteneklerini belirlemek için yapılacak muayeneleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek Hava Sağlık Muayene Merkezlerinde yapılır. Anılan personelden Hava Harp Okuluna alınacak öğrenci adayları haricindekilerin fizyolojik eğitimleri ise, Eskişehir'deki 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığında yapılır. Muayeneler ve fizyolojik eğitimde, yönergelerde belirtilecek özel yöntemler uygulanır."

           Madde 5- Yönetmeliğin 20/9/1988 ve 88/13300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 70'inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "5) Yetişmiş uçucular, fizyolojik eğitim için Eskişehir'deki 600 Yataklı Hava Hastahanesi Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığına, komutanlıklarınca düzenlenen kıt'a anketi ile birlikte gönderilirler. Anket içeriği, yönergede belirlenir."

           Madde 6- Yönetmeliğin 72'nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (G) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "G- (a) Her iki gözün görmeleri ayrı ayrı 20/50 (4/10) olup, düzeltmeden sonra 20/20 (10/10) olmak şartıyla 3.00 diyoptri (dahil) hipermetropi, -2.00 diyoptri (dahil) miyopi ve diyoptrisi en fazla olan eksendeki refraksiyon bozukluğu +2.00 diyoptri veya -2.00 diyoptriyi geçmeyen çeşitli astigmatizmalar.

            (b) Her iki gözde yakın görme 20/200 (1/10)'dan aşağı olmayıp düzeltme ile 20/20 (10/10) olanlar.

            NOT: Yumuşak kontakt lens kullanılabilmesi için, yumuşak kontakt lens ile uzak ve yakın görmelerin bifokal, multifokal veya variofokal yumuşak kontakt lens kullanımı veya yumuşak kontakt lens üzerine gözlük kullanılmaması kaydıyla, her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması; yumuşak kontakt lens çıkarıldıktan hemen sonra gözlükle uzak veya yakın görmelerin uçuş esnasında birer adet gözlük, güneş gözlüğü ile yedek yumuşak kontakt lens ve bakım seti bulundurulması kaydıyla, her iki gözde ayrı ayrı 20/20 (10/10) olması gerekir.

            Yumuşak kontakt lens kullanan uçucu personel, bir hafta önceden kontakt lenslerini çıkartmış olarak her altı ayda bir periyodik muayeneye tabi tutulur.

            Kontakt lens ile ilgili her türlü masraf, personel tarafından karşılanır."

           Madde 7- Yönetmeliğin 4/5/1993 tarihli ve 93/4398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 83'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 83- Türk Silahlı Kuvvetleri adına yetiştirilenler hariç olmak üzere fakülte veya yüksek okul mezunlarından yahut yedek subaylardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edileceklerden, HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu, sifiliz gibi kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalığı bulunmayanlar, sağlık yetenekleri yönünden istihdam edilecekleri sınıfın sağlık yeteneğine uygun olmak üzere harp okulları mezunları ile aynı işlemlere tabi tutulurlar."

           Madde 8- Yönetmeliğin 85'inci maddesinin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personelin sağlık yetenekleri; yapacakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı ve HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu, sifiliz gibi kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalığı bulunmamalıdır. Sivil personelin sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonunda alacakları raporlar, görev yapacakları Kuvvet Komutanlıklarının Sağlık Dairesi Başkanlığınca; Milli Savunma Bakanlığı karargahı ve bağlıları ile kuvvetlere bağlı olmayan birlik ve kurumlara girecek sivil personelin raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Sivil personelin sağlık yetenekleri, askeri hastahanelerin sağlık kurullarınca belirlenir. Sivil personelin rapor kararları sivil görev ve mesleğine göre bu Yönetmeliğin Subay ve Astsubay Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın subay sütununa göre; karşılığı bulunan bir sınıf yoksa ve personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa personel sınıfına göre; beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen sınıfına göre işlem görür ve bu sınıflarda artı (+) işaretli olanlar göreve alınır, eksi (-) işaretli olanlar göreve alınmazlar."

           Madde 9- Yönetmeliğin Ek'i Hastalık ve Arızalar Listesinin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 52'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 52- A) Komplikasyon yapmadan tamamen iyileşmiş bakteri, virüs, fungus, protozoon ve diğer parazitlerin neden olduğu menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

            B) 1. Tedaviden sonra tam olarak iyileşmiş, laboratuvar tetkikleri ile geçirilmiş olduğu teyit edilebilen, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.

            2. Komplikasyonlarla seyretmiş, sekel bırakarak iyileşmiş bakteriyel, paraziter ve mikotik enfeksiyonlar.

            3. Altı aydan uzun sürdüğü serolojik olarak kanıtlanmış Hepatit B (HbsAg ve Anti-HBc total ile) ve Hepatit C (Anti-HCV ve HCV RNA ile) virüs enfeksiyonları, serolojik ve histopatolojik olarak kronikleştiği kanıtlanmış diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerce oluşturulan karaciğer hastalıkları.

            4. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak kronik Hepatit tanısı koyduracak özellikteki bulgular bulunmayan Hepatitler.

            5. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük-orta aktivite gösteren (şiddetli, yüksek aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler.

            C) 52'nci Maddenin A, B ve D dilimlerinde belirtilen hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet halleri ile bu Maddenin hiçbir fıkrasında adına yer verilmeyen diğer enfeksiyon hastalıklarının tedavi ve nekahet halleri.

            D) 1. Sekel bırakmış infektif menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

            2. Hepatit B, C ve D virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak orta-yüksek aktivite gösteren (hafif, düşük aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler.

            3. Doğrulama testleri ile kanıtlanmış olan AIDS gelişmiş ya da gelişmemiş HIV enfeksiyonları, tedavisi mümkün olmayan veya tedaviye yanıt vermeyen, laboratuvar bulguları ile saptanmış enfeksiyonlarla komplike diğer her türlü konjenital veya edinsel immun yetmezlik sendromları ve hastalıkları.

            3. Kalıcı organ fonksiyon bozukluklarına yol açan sistemik enfeksiyonlar."

           Madde 10- Yönetmeliğin Ek'i Hastalık ve Arızalar Listesinin 58'inci maddesinin (B) diliminin (6) numaralı fıkrası ile (D) diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "6. Üst veya alt taraf eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları."

            "3. Üst veya alt taraf büyük eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları."

           Madde 11- Yönetmeliğin Ek'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı General, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 52'nci maddesi ile 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 30'uncu ve 52'nci maddeleri Ek'teki şekilde değiştirilmiştir.

           Madde 12- Yönetmeliğin Ek'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin 52'nci maddeleri Ek'teki şekilde değiştirilmiştir.

           Madde 13- Yönetmeliğin Ek'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı General, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 12, 15, 19, 21, 44, 52 ve 63'üncü maddeleri ile 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin 52'nci maddesi Ek'teki şekilde değiştirilmiştir.

           Madde 14- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

İLGİLİ TABLOLAR 10/02/2000 TARİHLİ VE 23960 SAYILI RESMİ GAZETENİN 35-38 NOLU SAYFALARINDADIR.