Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.10.1999 Cumartesi Sayı: 23861 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından;

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

      
              Madde 1- 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 21 inci Maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              "Özellikli ülkelere izin
              Madde 21- Genelkurmay Başkanlığı her yıl Mayıs ayında belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gitmesinde sakınca görülen ülkelerin listesini yayınlar ve listenin güncel tutulmasını sağlar. Bu listede bulunan ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı karar verir."

              Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.