Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1999 Cuma Sayı: 23785 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
  
            Madde 1- 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)/(a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "(2) Deniz Kuvvetlerinde: 

            (a) Muharip Sınıflar: Güverte, makine, deniz, deniz piyade, deniz istihkam, istihbarat." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.