ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/12/1998
RESMİ G. NO : 23567
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE HUKUKİ DAYANAK
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM 
Madde 3 : TANIMLAR 
Madde 4 : HUKUKİ DAYANAK
İKİNCİ KISIM
SİCİL ÜSTLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUK
Madde 5 : SİCİL ÜSTLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU 
Madde 6 : BİRİNCİ SİCİL ÜSTLERİ 
Madde 7 : İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SİCİL ÜSTLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL DURUMLARDA SİCİL ÜSTLERİNİN SAPTANMASI
Madde 8 : SADECE BİR VEYA İKİ SİCİL ÜSTÜ BULUNMASI HALİ 
Madde 9 : ATANDIKLARI GÖREV YERLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SİCİL ÜSTLERİ 
Madde 10 : MÜTTEFİK KARARGAHLARDA VE YURT DIŞI GÖREV YERLERİ İLE YURT DIŞINDA 
                  BULUNANLARIN SİCİL ÜSTLERİ  
Madde 11 : MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDA GÖREVLİ ASTSUBAYLARIN SİCİL ÜSTLERİ  
Madde 12 : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞINDAKİ DEVLET HİZMETLERİ İLE TÜRK HAVA KURUMU 
                  HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN SİCİL ÜSTLERİ  
Madde 13 : SİCİL ÜSTLERİ SAPTANAMAYAN HALLERDE YAPILACAK İŞLEM  
Madde 14 : SİCİL ÜSTLERİNİN AYNI ŞAHIS OLAMAYACAĞI  
Madde 15 : SİCİL DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ASGARİ SÜRE  
Madde 16 : SİCİL ÜSTLERİNİN SİCİL DÜZENLEYEMEYECEĞİ ASTSUBAYLAR  
Madde 17 : YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE MENSUP SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN SİCİL ÜSTÜ 
                  OLAMAYACAĞI  
Madde 18 : SİCİL ÜSTLERİNE MÜDAHALE EDİLEMEYECEĞİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
SİCİL BELGELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
SİCİL BELGELERİNİN VE NİTELİKLERİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Madde 19 : ASTSUBAY SİCİL BELGESİ  
Madde 20 : SİCİL BELGELERİNDEKİ NİTELİKLERİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENME ŞEKLİ, ZAMANI, GÖNDERİLMESİ
Madde 21 : SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ  
Madde 22 : BİRDEN FAZLA BİRİNCİ VEYA İKİNCİ SİCİL ÜSTÜ İLE GÖREV YAPILMASI HALİNDE SİCİL 
                  DÜZENLEMESİ  
Madde 23 : SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENME VE GÖNDERİLME ZAMANLARI  
Madde 24 : SİCİL BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ  
Madde 25 : SİCİL BELGELERİNİN GİZLİLİK DERECESİ  
Madde 26 :  BELGE EKLENMESİ ZORUNLULUĞU  
Madde 27 : SİCİL BELGELERİNE PERSONEL BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER  
Madde 28 : GERİ BESLEMENİN YAPILMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 29 : TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNÜN AMACI VE DOLDURULMASI  
Madde 30 : TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNDEKİ NİTELİKLERİN OLUMSUZ DOLDURULMASI DURUMUNDA 
                  YAPILACAK İŞLEMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARI
Madde 31 : SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ KURULUŞU VE TEŞKİLİ  
Madde 32 : SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI  
Madde 33 : SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
TERFİ İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NORMAL TERFİ İŞLEMLERİ
Madde 34 : TERFİ ESAS VE ŞARTLARI  
Madde 35 : YETERLİĞİN SAPTANMASI VE YETERLİK DERECESİ  
Madde 36 : SİCİL NOTU ORTALAMASININ BULUNMASI  
Madde 37 : ASTSUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
TERFİDE ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 38 : BELİRLİ ORANLARDA SİCİLİ BULUNMAYAN ASTSUBAYLARIN RÜTBE TERFİİ  
Madde 39 : SONRAKİ YILLARDA TERFİ HAKKI OLAN ASTSUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ  
Madde 40 : SONRAKİ YILLARDA TERFİ EDENLERİN RÜTBE NASIPLARI VE BEKLEME SÜRELERİ  
Madde 41 : AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN  
                  ASTSUBAYLARIN TERFİ USULLERİ  
Madde 42 : İNFAZ EDİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN, MAHKUMİYETLE NETİCELENEN AÇIKTA, 
                  TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEMDEN DÜŞÜLMESİ VE 
                  TERFİ İŞLEMLERİ  
Madde 43 : SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLARIN RÜTBE TERFİİ  
Madde 44 : HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLEN ASTSUBAYLARIN RÜTBE TERFİİ  
Madde 45 : SINIF DEĞİŞTİREN ASTSUBAYLARIN RÜTBE TERFİİ  
Madde 46 : SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE BULUNAN ASTSUBAYLARIN RÜTBE TERFİİ
BEŞİNCİ KISIM
KADEME İLERLEMESİ
Madde 47 : KADEME İLERLEMESİ YAPACAK ASTSUBAYLAR  
Madde 48 : SİCİL NOTUNUN HESAPLANMASI  
Madde 49 : RÜTBE TERFİİ VEYA KADEMELİLİĞİ SIRASINDA BULUNMAYAN ASTSUBAYLARIN KADEME 
                  İLERLEMESİ  
Madde 50 : RÜTBE TERFİİ VEYA RÜTBE KADEMELİLİĞİ YAPAMAYAN ASTSUBAYLARIN KADEME 
                  İLERLEMESİ  
Madde 51 : SİCİL BELGESİ TANZİM EDİLEMEYENLERİN KADEME İLERLEMESİ  
Madde 52 : AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLARIN KADEME İLERLEMELERİ  
Madde 53 : NASIP TARİHLERİ LEHLERİNE DÜZELTİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ  
Madde 54 : NASIPLARI ALEYHLERİNE DÜZELTİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ  
Madde 55 : TERFİ YILI SÜRESİNDEN SAYILACAK HALLER  
Madde 56 : HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ
ALTINCI KISIM
SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA İŞLEMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YETERSİZLİK NEDENİYLE AYIRMA
Madde 57 : YETERSİZ SAYILACAK ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ, ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ VE ASTSUBAY 
                  BAŞÇAVUŞLAR 
Madde 58 :  KADEME İLERLEMESİ YAPAMADIĞI İÇİN YETERSİZ SAYILACAK ASTSUBAY KIDEMLİ 
                   BAŞÇAVUŞLAR 
Madde 59 : KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEYEN ASTSUBAYLAR
İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA
Madde 60 : DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUMLARI NEDENİYLE AYIRMA USULLERİ 
Madde 61 : DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA SİCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ VE 
                  UYGULANACAK USULLER
YEDİNCİ KISIM
ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 62 : KIDEM VE KIDEM SIRALARININ SAPTANMASI 
Madde 63 : ÖZLÜK DOSYASININ VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ 
                  DOSYASININ AÇILMASI 
Madde 64 : ÖZLÜK DOSYASI VE SİCİL BELGELERİNİN FOTOKOPİ VEYA SURETLERİNİN BULUNACAĞI 
                  YERLER VE MUHAFAZA SORUMLULUĞU 
Madde 65 : ATANANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL 
                  BELGELERİ DOSYASI   
Madde 66 : YURT DIŞINA GÖNDERİLENLERİN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE 
                  MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYASI 
Madde 67 : FİİLİ KADROLARI İLE ASKERLİK ŞUBELERİ VEYA KURUMLARA ATANANLARIN KIT'A VEYA 
                  KURUMLARA ATANANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA 
                  EDİLEN SİCİL BELGELERİ 
Madde 68 : SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE 
                  MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYALARI 
Madde 69 : SİCİL BELGELERİ VE KAYITLARININ GİZLİLİĞİ 
Madde 70 : AYRILMA HALİNDE SİCİL BELGELERİNDE YAPILACAK İŞLEM 
Madde 71 : SİCİLLERİN TEKEMMÜLÜ 
Madde 72 : SİCİL KAYITLARINDA YAPILACAK DÜZELTMELER 
Madde 73 : ÜSTÜN BAŞARI NEDENİYLE TERFİ VE USUL ŞARTLARI  
Madde 74 : KIDEMDEN DÜŞMEYİ GEREKTİREN BİR CEZANIN İNFAZI SIRASINDA RÜTBE TERFİİ, RÜTBE 
                  KADEMELİLİĞİ, KADEME İLERLEMESİ SIRASINA GİRENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM 
Madde 75 : NASIPLARI LEHE DÜZELTİLENLERİN TERFİ İŞLEMLERİ 
Madde 76 : RÜTBE KADEMELİLİĞİ ŞARTLARI VE YAPILMASI 
Madde 77 : AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLARIN RÜTBE KADEMELİLİĞİ   
Madde 78 : NASIPLARI LEHE VE ALEYHE DÜZELTİLENLERİN RÜTBE KADEMELİLİĞİ 
Madde 79 : HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLENLERİN RÜTBE KADEMELİLİĞİ 
Madde 80 : YÜKSEK ÖĞRENİM YAPMIŞ OLAN ASTSUBAYLARIN İNTİBAKI  
Madde 81 : SİCİL BELGELERİNDE MENFİ KANAAT BULUNAN ASTSUBAYLARIN DURUMU  
Madde 82 : YÜKSEK ÖĞRENİMİ BİTİREREK ASTSUBAYLIĞA NASBEDİLENLERİN RÜTBE BEKLEME 
                  SÜRELERİNİN EKSİLTİLMESİ 
SEKİZİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 83 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Geçici Madde 1 :  
Madde 84 : YÜRÜRLÜK 
Madde 85 : YÜRÜTME