Askeri Emniyet Mevzuatı  

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


RESMİ G.TARİHİ : 30/10/1999
RESMİ G. NO : 23861
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :