Askeri Emniyet Mevzuatı
 
 
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/12/1998
RESMİ G. NO : 23566
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE HUKUKİ DAYANAK
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : TANIMLAR  
Madde 4 : HUKUKİ DAYANAK
İKİNCİ KISIM
SİCİL ÜSTLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUK
Madde 5 : SİCİL ÜSTLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU  
Madde 6 : BİRİNCİ SİCİL ÜSTLERİ  
Madde 7 : İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SİCİL ÜSTLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL DURUMLARDA SİCİL ÜSTLERİNİN SAPTANMASI
Madde 8 : SADECE BİR VEYA İKİ SİCİL ÜSTÜ BULUNMASI HALİ  
Madde 9 : ATANDIKLARI GÖREV YERLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SİCİL ÜSTLERİ  
Madde 10 : MÜTTEFİK KARARGAHLAR İLE YURT DIŞI GÖREV YERLERİNDE BULUNANLARIN SİCİL
                  ÜSTLERİ
Madde 11 : MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDA GÖREVLİ SUBAYLARIN SİCİL ÜSTLERİ   
Madde 12 : SİLAHLI KUVVETLER DIŞINDAKİ DEVLET HİZMETLERİ İLE TÜRK HAVA KURUMU 
                  HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN SİCİL ÜSTLERİ  
Madde 13 : SİCİL ÜSTLERİ SAPTANAMAYAN HALLERDE YAPILACAK İŞLEM   
Madde 14 : SİCİL ÜSTLERİNİN AYNI ŞAHIS OLAMAYACAĞI   
Madde 15 : SİCİL DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ASGARİ SÜRE   
Madde 16 : SİCİL ÜSTLERİNİN SİCİL DÜZENLEYEMEYECEĞİ SUBAYLAR   
Madde 17 : YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE MENSUP SUBAYLARIN SİCİL ÜSTÜ OLAMAYACAĞI   
Madde 18 : SİCİL ÜSTLERİNE MÜDAHALE EDİLEMEYECEĞİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
SİCİL BELGELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
SİCİL BELGELERİNİN VE NİTELİKLERİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Madde 19 : SUBAY SİCİL BELGELERİNİN AMACI   
Madde 20 : SİCİL BELGELERİNİN ÇEŞİTLERİ  
Madde 21 : SUBAY SİCİL BELGELERİ  
Madde 22 : SİCİL BELGELERİNDEKİ NİTELİKLERİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ  
Madde 23 : SİCİL BELGELERİNDEKİ NİTELİKLER
İKİNCİ BÖLÜM
SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENME ŞEKLİ, ZAMANI, GÖNDERİLMESİ
Madde 24 : SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ  
Madde 25 : BİRDEN FAZLA BİRİNCİ VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜ İLE GÖREV YAPILMASI HALİNDE SİCİL
                   DÜZENLENMESİ  
Madde 26 : SİCİL BELGELERİNİN DÜZENLENME VE GÖNDERİLME ZAMANLARI  
Madde 27 : SİCİL BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ  
Madde 28 : SİCİL BELGELERİNİN GİZLİLİK DERECESİ  
Madde 29 : BELGE EKLENMESİ ZORUNLULUĞU  
Madde 30 : SİCİL BELGELERİNE PERSONEL BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 
Madde 31 : GERİ BESLENMENİN YAPILMASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 32 : TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNÜN AMACI VE DOLDURULMASI 
Madde 33 : TEMEL NİTELİKLER BÖLÜMÜNDEKİ NİTELİKLERİN OLUMSUZ DOLDURULMASI DURUMUNDA
                   YAPILACAK İŞLEMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARI
Madde 34 : SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ KURULUŞU VE TEŞKİLİ  
Madde 35 : SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde 36 : SİCİL DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KURULLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ 
DÖRDÜNCÜ KISIM
TERFİ İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NORMAL TERFİ İŞLEMLERİ
Madde 37 : TERFİ ESAS VE ŞARTLARI 
Madde 38 : ASTEĞMENLERİN TERFİ ESAS VE ŞARTLARI 
Madde 39 :  YETERLİĞİN SAPTANMASI 
Madde 40 : SİCİL NOTU ORTALAMASININ BULUNMASI 
Madde 41 : TEĞMEN-YARBAY RÜTBELERİNDEKİ SUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ 
Madde 42 : SİCİL NOTU ORTALAMASI AYNI OLANLARIN YETERLİK DERECESİ 
Madde 43 : ALBAY KADRO ORANLARI  
Madde 44 : ALBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ 
Madde 45 : GENERAL VE AMİRAL KADROLARININ SAPTANMASI 
Madde 46 : GENELKURMAY PERSONEL BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK İŞLEM
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN TERFİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA USULLERİ VE KARARLARINI ALMASI
Madde 47 : TERFİ İŞLEMLERİ İÇİN YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN TEŞKİLİ VE TOPLANTI YETERLİĞİ 
Madde 48 : YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN DEĞERLENDİRME İŞLEMİ 
Madde 49 : DEĞERLENDİRME NOTU VE SAPTANMASINDAKİ ESASLAR 
Madde 50 : YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYELERİNİN VERECEĞİ NOTLARIN SAPTANMASINDAKİ ESASLAR 
Madde 51 : YETERLİK NOTUNUN SAPTANMASI 
Madde 52 : YETERLİK SIRALAMASININ YAPILMASI 
Madde 53 : ÜST RÜTBEYE YÜKSELECEKLERİN SAPTANMASI 
Madde 54 : BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELECEK GENERAL VE AMİRAL MEVCUDUNUN TERFİ EDECEKLERİ 
                  RÜTBENİN BİRİNCİ YIL KONTENJANINA EŞİT OLMASI 
Madde 55 : KONTENJANI ARTIRILAN GRUP 
Madde 56 : GENERAL VE AMİRALLER İÇİN KIT'A GÖREVİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TERFİDE ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 57 : BELİRLİ ORANLARDA SİCİL VEYA KIT'A HİZMETİ NOKSANI OLANLARIN RÜTBE TERFİİ
                  İŞLEMLERİ 
Madde 58 : RÜTBE TERFİİ İÇİN İLK DEFA VEYA SONRAKİ YILLARDA TERFİ İŞLEMİNE TABİ TUTULDUĞU
                  HALDE TERFİ EDEMEYEN SUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ  
Madde 59 : SONRAKİ YILLARDA TERFİ EDENLERİN RÜTBE NASIPLARI VE BEKLEME SÜRELERİ 
Madde 60 : AÇIĞA ÇIKARILAN, TUTUKLANAN VE FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNAN SUBAYLARIN
                  TERFİ USULLERİ 
Madde 61 : İNFAZ EDİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN, MAHKUMİYETLE NETİCELENEN AÇIKTA,
                  TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEMDEN DÜŞÜLMESİ VE
                  TERFİ İŞLEMLERİ 
Madde 62 : KIDEMDEN DÜŞMEYİ GEREKTİREN CEZANIN İNFAZI SIRASINDA RÜTBE TERFİİ, RÜTBE
                  KIDEMLİLİĞİ, KADEME İLERLEMESİ SIRASINA GİRENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM  
Madde 63 : SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLARIN RÜTBE TERFİLERİ  
Madde 64 : HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLEN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
Madde 65 : SINIF DEĞİŞTİREN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
Madde 66 : FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN, İHTİSAS ÖĞRENİMİ VEYA STAJ YAPAN
                  SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ 
Madde 67 : SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE BULUNAN SUBAYLARIN RÜTBE TERFİLERİ
BEŞİNCİ KISIM
KADEME İLERLEMESİ VE RÜTBE KIDEMLİLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KADEME İLERLEMESİ
Madde 68 : KADEME İLERLEMESİ YAPACAK SUBAYLAR  
Madde 69 : SİCİL NOTUNUN HESAPLANMASI 
Madde 70 : RÜTBE TERFİİ VEYA KIDEMLİLİĞİ SIRASINDA BULUNMAYANLARIN KADEME İLERLEMESİ 
Madde 71 : RÜTBE TERFİİ VEYA RÜTBE KIDEMLİLİĞİ YAPAMAYANLARIN KADEME İLERLEMESİ 
Madde 72 : SİCİL BELGESİ TANZİM EDİLEMEYENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
Madde 73 : AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLARIN KADEME İLERLEMELERİ 
Madde 74 : NASIP TARİHLERİ LEHLERİNE DÜZELTİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ 
Madde 75 : NASIPLARI ALEYHE DÜZELTİLENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
Madde 76 : TERFİ YILI SÜRESİNDEN SAYILACAK HALLER 
Madde 77 : HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLENLERİN KADEME İLERLEMELERİ 
Madde 78 : FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARDAN YETİŞEN TEĞMENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
Madde 79 : YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLENLERİN KADEME İLERLEMESİ 
Madde 80 : MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN ASTSUBAYLARIN KADEME İLERLEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
RÜTBE KIDEMLİLİĞİ
Madde 81 : RÜTBE KIDEMLİLİĞİ ŞARTLARI VE YAPILMASI 
Madde 82 : AÇIKTA, TUTUKLU, FİRAR VEYA İZİN TECAVÜZÜNDE BULUNANLARIN RÜTBE KIDEMLİLİĞİ 
Madde 83 : NASIPLARI LEHE VEYA ALEYHE DÜZELTİLENLERİN RÜTBE KIDEMLİLİĞİ  
Madde 84 : HARP GAİBİ OLANLAR İLE ESİR VEYA ENTERNE EDİLENLERİN RÜTBE KIDEMLİLİĞİ
ALTINCI KISIM
SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA İŞLEMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KADROSUZLUKTAN AYIRMA
Madde 85 : KADROSUZLUKTAN AYRILACAK SUBAYLAR 
Madde 86 : ALBAYLARIN KADROSUZLUKTAN AYRILMASI 
Madde 87 : YÜZBAŞI, BİNBAŞI VE YARBAYLARIN KADROSUZLUKTAN AYRILMASI
İKİNCİ BÖLÜM
YETERSİZLİKTEN AYIRMA
Madde 88 : RÜTBE YÜKSELME İMKANI OLMAYAN YARBAY VE ALBAYLARIN RÜTBE BEKLEME SÜRESİ
                  SONUNDA YETERLİLİKLERİNİN SAPTANMASI VE YETERSİZLİKTEN EMEKLİYE SEVK EDİLMESİ 
Madde 89 : YETERSİZ SAYILACAK YÜZBAŞI VE BİNBAŞILAR 
Madde 90 : RÜTBE BEKLEME SÜRESİ İÇERİSİNDE KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN
                  SUBAYLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİNSİZLİK VEYA AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA
Madde 91 : DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA 
Madde 92 : DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE AYIRMA SİCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ VE
                  UYGULANACAK USULLER 
YEDİNCİ KISIM
KIDEM SIRALARI VE ÖZLÜK DOSYALARI
Madde 93 : KIDEM VE KIDEM SIRALARININ SAPTANMASI 
Madde 94 : ÜST RÜTBE KADROSUNDA GÖREV YAPMANIN TERFİ İÇİN BİR HAK TEŞKİL ETMEYECEĞİ 
Madde 95 : ÖZLÜK DOSYASININ VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ
                  DOSYASININ AÇILMASI 
Madde 96 : ÖZLÜK DOSYASI VE SİCİL BELGELERİNİN FOTOKOPİ VEYA SURETLERİNİN BULUNACAĞI
                  YERLER VE MUHAFAZA SORUMLULUĞU 
Madde 97 : ATANANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL
                  BELGELERİ DOSYASI 
Madde 98 : YURT DIŞINA GÖNDERİLENLERİN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE
                  MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYASI 
Madde 99 : FİİLİ KADROLARI İLE ASKERLİK ŞUBELERİ VEYA KURUMLARA ATANANLARIN KIT'A ÖZLÜK
                  DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYALARI 
Madde 100 : SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILANLARIN KIT'A ÖZLÜK DOSYALARI VE İKİNCİ SİCİL ÜSTÜNDE
                    MUHAFAZA EDİLEN SİCİL BELGELERİ DOSYALARI 
Madde 101 : SİCİL BELGELERİ VE KAYITLARININ GİZLİLİĞİ 
Madde 102 : AYRILMA HALİNDE SİCİL BELGELERİNE YAPILACAK İŞLEM 
Madde 103 : SİCİLLERİN TEKEMMÜLÜ 
Madde 104 : SİCİL KAYITLARINDA YAPILACAK DÜZELTMELER
SEKİZİNCİ KISIM
ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMA
Madde 105 : ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLMANIN ESAS VE ŞARTLARI İLE SUBAY OLMAYA ENGEL HALLER 
Madde 106 : KONTENJAN VE SINIFLARA GÖRE ÖĞRENİMİN TESPİTİ 
Madde 107 : ASTSUBAYLIKTAN SUBAY NASBEDİLECEKLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ VE
                    MÜRACAAT ŞEKLİ 
Madde 108 : MUAYENEYE SEVK  
Madde 109 : KUVVET KOMUTANLIKLARI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL
                    BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEM 
Madde 110 : SEÇME SINAVLARININ ESASLARI VE YAPILMA ŞEKLİ 
Madde 111 : YAZILI SINAVIN VE MÜLAKATIN YAPILACAĞI YER VE DEĞERLENDİRME 
Madde 112 : MAZERETİ SEBEBİYLE BAŞVURUDA BULUNAMAYAN VEYA SEÇME SINAVLARINA
                    KATILAMAYANLAR 
Madde 113 : OKUL VE KURSLARDAKİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM 
Madde 114 : ASTSUBAYLIKTAN SUBAY NASBEDİLME VE BUNLARDAN FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL
                    BİTİRENLERİN BRANŞ VE STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ
DOKUZUNCU KISIM
ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 115 : YEDEK SUBAYLIKTAN STAJA TABİ MUVAZZAF SINIF SUBAYLIĞINA GEÇİRİLENLERİN
                    ÜSTEĞMENLİĞE YÜKSELTİLMELERİ 
Madde 116 : ÜSTÜN BAŞARI NEDENİYLE TERFİ VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM KIDEMİ 
Madde 117 : FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARI BİTİREN SUBAYLARIN EKSİK BEKLETİLECEKLERİ
                    SÜRELER 
Madde 118 : NASIPLARI LEHE DÜZELTİLENLERİN TERFİ İŞLEMLERİ 
Madde 119 : SIKIYÖNETİM KOMUTANLIKLARINDA SİCİL ÜSTÜ BAĞLANTISI 
Madde 120 : SİCİL BELGELERİNDE MENFİ KANAAT BULUNAN SUBAYLARIN DURUMLARININ İNCELENMESİ
ONUNCU KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 121 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 :  
Madde 122 : YÜRÜRLÜK 
Madde 123 : YÜRÜTME