Askeri Emniyet Mevzuatı  
 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNİN 65 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 05/02/2000
RESMİ G. NO : 23955
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : YÜRÜRLÜK
Madde 3 : YÜRÜTME