Yargı Mevzuatı  
  
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 19/08/2005
RESMİ G. NO : 25911
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1-
Madde 2-Yürürlük
Madde 3- Yürütme