Yargı Mevzuatı  
  
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
RESMİ G.TARİHİ : 30/10/2005
RESMİ G. NO : 25981
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM

Madde   3 : HUKUKİ DAYANAK