Banka ve Kambiyo Mevzuatı
 
 
BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM YAPACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 21/03/1997
RESMİ G. NO : 22940
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM   
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde   3 : KISALTMALAR   
Madde   4 : YETKİLENDİRİLECEK KURULUŞLARIN VE BUNLARIN ORTAKLARININ NİTELİKLERİ 
Madde   5 : BAŞVURU SIRASINDA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER  
Madde   6 : YETKİLENDİRME   
Madde   7 : FAALİYET ESASLARI    
Madde   8 : BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
Madde   9 : BANKALARLA KURULUŞLARIN İLİŞKİLERİ  
Madde 10 : YETKİNİN İPTALİ   
Madde 11 : DENETİM RAPORLARINA İLİŞKİN ESASLAR   
Madde 12 : DENETİM RAPORLARININ İÇERİĞİ 
Madde 13 : EK İNCELEME  
Madde 14 : BİLGİ VE BELGELERİ VERME 
Madde 15 : OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BİLDİRME   
Madde 16 : GİZLİLİK   
Madde 17 : TEBLİĞLER   
Madde 18 : KALDIRILAN HÜKÜMLER   
Geçici Madde 1: 
Madde 19 : YÜRÜRLÜK 
Madde 20 : YÜRÜTME