kamukurumyon  
Resmi Gazete Tarihi: 10.02.1999 Çarşamba Sayı: 23607 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
      
            Karar Sayısı: 99/12360
            Karar Tarihi:02/02/1999 

            Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 23/11/1998 tarihli ve 030509 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 
  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi  Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

            Madde 1- 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

            "ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.