İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 17.11.1999 Çarşamba Sayı: 23879 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

     
            Karar Sayısı: 99/13422
            Karar Tarihi:21/09/1999

            Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 18/8/1999 tarihli ve 019895 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 21/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
           Bülent ECEVİT
            Başbakan

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK            Madde 1- 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

            "Ek Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşları, kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalıştırılacak işçileri Noter gözetiminde yapılacak kur'a ile belirleyebilirler. Kur'ada asıl ve yedek listeler tespit edilir, kazanan adayların işe alınabilmesi için iş ilanında aranan koşulları taşımaları şarttır."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.