ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 06/04/2004
RESMİ G. NO : 25425
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 — Amaç
Madde 2 — Kapsam
Madde 3 — Dayanak
Madde 4 — Tanımlar
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları
BİRİNCİ BÖLÜM
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler
Madde 5 — Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Koşulları
Madde 6 — Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri
Madde 7 — Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller
Madde 8 — Hafta Tatili
Madde 9 — Ulusal Bayram ve Genel Tatil
Madde 10 — Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması
BİRİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri
Madde 11 — Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler
Madde 12 — İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü
Madde 13 — İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri
İKİNCİ BÖLÜM
Devletin Yükümlülükleri
Madde 14 — Eğitim
Madde 15 — İnceleme-Araştırma
Madde 16 — Koordinasyon ve İşbirliği
Madde 17 — Yürürlük
Madde 18 — Yürütme
Ek-1 Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler
Ek-2 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
Ek-3 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler