HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ  
 
HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 06/04/2004
RESMİ G. NO : 25425
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 — Amaç ve Kapsam
Madde 2 — Dayanak
Madde 3 — Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 4 — Çalışma Dönemi
Madde 5 — Çalışma Süresi
Madde 6 — Günlük Çalışma Süresi
Madde 7 — Ara Dinlenmesi
Madde 8 — Günlük Dinlenme
Madde 9 — Hafta Tatili
Madde 10 — İşçi Postaları
Madde 11 — Fazla Çalışma
Madde 12 — Zorunlu ve Olağanüstü Durumlarda Fazla Çalışma
Madde 13 — Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri
Madde 14 — İşçilerin Yatacakları Yerin veya Oturdukları Yere Gitmelerinin Sağlanması
Madde 15 — Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Yükümlülük
Madde 16 — Çalışma Tablo ve Çizelgeleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 17 — Yürürlük
Madde 18 — Yürütme