İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ  
 
İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 06/04/2004
RESMİ G. NO : 25425
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1 — Amaç ve Kapsam
Madde 2 — Dayanak
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 3 — Çalışma Süresi
Madde 4 — Haftalık Normal Çalışma Süresi
Madde 5 — Denkleştirme Esasına Göre Çalışma
Madde 6 — Kısmi Süreli Çalışma
Madde 7 — Telafi Çalışması
Madde 8 — Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması
Madde 9 — Çalışma Süresinin Belgelenmesi
Madde 10 — Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşler
Madde 11 — Sınırlandırma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 12 — Yürürlük
Madde 13 — Yürütme