İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  
 
İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 06/04/2004
RESMİ G. NO : 25425
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 — Amaç ve Kapsam
Madde 2 — Dayanak
Madde 3 — Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 4 — Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
Madde 5 — Fazla Çalışmada Sınır
Madde 6 — Serbest Zaman
Madde 7 — Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler
Madde 8 — Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler
Madde 9 — Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı
Madde 10 — Fazla Çalışmanın Belgelenmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 11 — Yürürlük
Madde 12 — Yürütme