TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  
 
TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 06/04/2004
RESMİ G. NO : 25425
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 — Amaç
Madde 2 — Kapsam
Madde 3 — Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Ücret ve Çalışma Süreleri

Madde 4 — İş Sözleşmesi
Madde 5 — Ücret Ödenmesi
Madde 6 — Ücret Hesap Pusulası
Madde 7 — Günlük ve Haftalık Çalışma Süresi
Madde 8 — Fazla Çalışma
Madde 9 — Ara Dinlenmesi
Madde 10 — Çalışma Çizelgesi
Madde 11 — Duyuru
Madde 12 — Hafta Tatili ve Ücreti
Madde 13 — Genel Tatil ve Ücreti
Madde 14 — Yıllık Ücretli İzin

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 15 — Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 16 — Yürürlük
Madde 17 — Yürütme