İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BAŞVURMA USULLERİ İLE UYMAK MECBURİYETİNDE OLDUKLARI ESASLAR VE TESCİLLE İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 14/08/2002
RESMİ G. NO : 24846
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :